Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

5 dniowy sp?yw na szlaku Krutyni - noclegi w domkach + posi?ki

krutynia2.jpg

krutynia1.jpg

 


KRUTYNIA - najpi?kniejszy i najbardziej popularny szlak kajakowy w Polsce.

 sezon 2023:

16.06 – 27.06; 14.07 – 18.07 (zostały 4 miejsca); 28.07 – 01.08 **; 04.08-08.08 **. 

 

Program sp?ywu:

Dzie? 1 (pi?tek): indywidualny przyjazd uczestników do SW PTTK w Sorkwitach. Zakwaterowanie od godziny 16.00, zapoznanie z przewodnikiem, ustalenie harmonogramu sp?ywu.

Dzie? 2 (sobota): dobór kajaków i kamizelek, sp?yw na trasie SW PTTK Sorkwity – SW PTTK Bie?ki – 16 km.

Dzie? 3 (niedziela): sp?yw na trasie SW PTTK Bie?ki – SW PTTK Babi?ta – 10 km.

Dzie? 4 (poniedzia?ek): sp?yw na trasie SW PTTK Babi?ta – SW PTTK Spychowo – 11 km.

Dzie? 5 (wtorek): sp?yw na trasie SW PTTK Spychowo – SW PTTK Zgon – 9 km. Po obiedzie powrót mikrobusem do SW PTTK Sorkwity.

 

Cena sp?ywu: nocleg w domkach – 825 z? / os.

wariant: nocleg w namiotach (namiot 2 osobowy w cenie) – 760 z? / os.

dzieci do lat 3 – bezp?atnie;

dzieci do lat 10 – zni?ka 30 z?, dodatkowa zni?ka 30 z? przy po?owie wy?ywienia.

 

??czy ze sob? dziko?? przyrody jak i dobre przygotowanie szlaku dla osób wymagaj?cych ( prysznice, wc, bary )
 
Sp?yw kajakowy to doskona?a odskocznia od codziennego miejskiego zgie?ku oraz mo?liwo?? poznania wielu interesuj?cych osób o podobnych zainteresowaniach. Wielu uczestników od lat sp?dza swój urlop w kajaku na szlaku Krutyni.
Sp?ywy odbywaj? si? w grupach oko?o 20 osobowych.


"K3" - 
5 dniowy sp?yw od poniedzia?ku do pi?tku na szlaku Krutyni
Sorkwity - Zgon

 

Program sp?ywu:

Dzie? 1 (poniedzia?ek) Przyjazd uczestników do SW PTTK w Sorkwitach. Zakwaterowanie od godziny 16.00, zapoznanie z przewodnikiem, ustalenie harmonogramu sp?ywu.
Dzie? 2 (wtorek) Zapoznanie uczestników ze sprz?tem, sp?yw na trasie SW PTTK Sorkwity
– SW PTTK Bie?ki – 16 km. 
Dzie? 3 (?roda) Sp?yw na trasie SW PTTK Bie?ki – SW PTTK Babi?ta – 10 km.
Dzie? 4 (czwartek) Sp?yw na trasie SW PTTK Babi?ta - SW PTTK Spychowo – 11 km.
Dzie? 5 (pi?tek) Sp?yw na trasie SW PTTK Spychowo - SW PTTK Zgon - 9 km. Po obiedzie powrót mikrobusem do SW PTTK Sorkwity. 

 

 


                                                                          

     krutynia8.JPG

dzieci do lat 3- bezp?atnie;                                              

dzieci do lat 10 - zni?ka 30 z?, dodatkowa zni?ka 30 z? przy po?owie wy?ywienia 

 

 

 

 

 

 

 

 
?wiadczenia zawarte w cenie:

- Noclegi W atrakcyjnie po?o?onych obiektach na trasie sp?ywu. Domki kempingowe kat. turystycznej 2,3,4 os. W?asne ?piwory uczestników. Mo?liwo?? wypo?yczenia po?cieli.
- Wy?ywienie

Dwa posi?ki dziennie - ?niadanie + suchy prowiant na tras? oraz obiadokolacja ; nie dotyczy pierwszego dnia w pi?tek - obiadokolacja oraz ostatniego dnia we wtorek ?niadanie i obiad. 

- Kajaki Kajaki 2 os. polietylenowe Gannet lub Kanu
- Pilot Obecny na trasie sp?ywu, ustala jego harmonogram.
- Przewóz baga?y Pomi?dzy miejscami noclegu, nie obejmuje du?ych i niepor?cznych przedmiotów typu:
parasole, le?aki itp.
- Ubezpieczenie NNW na kwot? 10.000 z?.


Cena nie obejmuje:

- Przenosek kajaków
i ?luzowania

Na szlaku istnieje mo?liwo?? odp?atnego skorzystania z wózków lub pomocy
- Op?at za natryski W stanicach wodnych.

 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu sp?ywu (po uprzednim uzgodnieniu), w przypadku braku minimalnej liczby uczestników - 12 osób.

Zapraszamy

www.kajaki.pl

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Brak terminów.

Kajaki z gwarancj?!!!

Wynajmując u nas kajaki polietylenowe  BeKayaker - macie 100% gwarancji, ?e kajak nie ulegnie uszkodzeniu - nawet na wymagaj?cych rzekach.Zobacz nasz sprzęt >>>

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl