Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny Wierzyc? i Wietcis?

"Rzeka Wierzyca jest jedn? z najciekawszych rzek Pomorza Gda?skiego. Przep?ywa przez trzy pi?knie po?o?one jeziora: Grabowskie, Wierzysko i Zagnanie oraz dwie folklorystycznie interesuj?ce krainy: Kaszuby i Kociewie. W górnym biegu Wierzycy zbudowano dwie oczyszczalnie ?cieków i zlikwidowano w kilku miejsowo?ciach przemys?owy tucz trzody chlewnej, dzi?ki czemu niesiona przez ni? woda jest na odcinku do Starogardu Gda?skiego stosunkowo ma?o zanieczyszczona i mie?ci si? w II lub w III klasie czysto?ci. Od Wielkiego Klincza a? do uj?cia do Wis?y nadaje si? do turystyki kajakowej, jednak z powodu isrnienia na niej kilku budowli hydrotechnicznych, przy których kajaki trzeba przenosi?, zalicza si? do rzek uci??liwych. Szybki nurt oraz le??ce w rzece tu i ówdzie kamienie i drzewa czyni? z niej szlak do?? trudny, przeznaczony raczej dla nieco ju? wprawionych kajakarzy."

(opis pochodzi z magazynu WIOS?O)

Sp?ywy Wietcis? i Wierzyc? polecamy do?wiadczonym kajakarzom!

Sp?yw 1-2dniowy

Je?li maj? Pa?stwo jeden lub dwa wolne dni chc? je sp?dzi? tuz za miastem, proponujemy nast?puj?c? tras?:wierzyca6.jpg
1 dzie?: Skarszewy - Kr?gski M?yn /24km
2 dzie?: Kr?gski M?yn Starogard Gda?ski /9km
Wietcisa jest dosy? w?ska, wartka, jednak po wp?yni?ciu na Wierzyc? jest ju? zdecydowanie szerzej.

Mo?na tak?e wybra? ?atwe odcinki 1 dniowe
Pogódki - most w Czystej Wodzie (Czarnocin) - oko?o 4 h
lub
Kr?gski M?yn - Starogard Gd oko?o 2 h
Lub nieco trudniejsze
Zamek Kiszewski - Pogódki - ok 5 h
Most Czysta Woda - Starogard Gda?ski - oko?o 8 h
Most w B?czku II - Starogard Gda?ski - oko?o 5 h
Starogard - Klonówka - oko?o 7 h

Sp?yw 4-5 dniowy

Je?li planujemy d?u?szy sp?yw powinni?my zrezygnowa? z Wietcisy i rozpocz?? w górnym biegu Wierzycy:
1 dzie?: J. Zagnanie - J. Przyw?oczno /16km
2 dzie?: J. Przyw?oczno - okolice Bo?ego Pola /15km
3 dzie?: Bo?e Pole - Jaroszewy /10km
4 dzie?: Jaroszewy - Czarnoci?skie Piece /10km
5 dzie?: Czarnoci?skie Piece - Kr?gski M?yn /14km
6 dzie?: Kr?gski M?yn - Starogard Gda?ski /9km

Do proponowanych miejscowo?ci najlepiej dojecha? w?asnym transportem (samochody mo?na zostawi? u okolicznych gospodarzy), poniewa? autobusy PKS kursuj? dosy? rzadko.

wierzyca1.jpg
wierzyca2.jpg
wierzyca3.jpg
 wierzyca4.jpg  wierzyca5.JPG  wierzyca9.jpg

Przydatne punkty na szlaku Wierzycy:

 

149 km: Ko?cierzyna – pocz?tek sp?ywu, pole biwakowe
- Jezioro Wierzysko
- Jezioro Zaganie
141 km: Wielki Podle? – pole biwakowe
140 km: Stawiska
135 km: Nowa Kiszewa – przenoska
129 km: Stary Bukowiec – pole biwakowe
127 km: mostek – przenoska
125 km: Ruda; Bartoszylas – przenoska
122 km: mostek – przenoska
119 km: Stara Kiszewa
- Ruiny Zamku
117 km: Zamek Kiszewski – przenoska, pole biwakowe
111 km: Górne Maliki – pole biwakowe
- dop?yw do Jeziora Czy?om
109 km: Dolne Maliki – pole biwakowe
- Ko?cio?y Pocysterskie
102 km: Pogódki – pole biwakowe
94 km: Czarnocin / Czysta Woda – pole biwakowe
90 km: Czarnoci?skie Piece – przenoska
79 km: Kr?gski M?yn
73 km: Nowa Wie? Rzeczna – przenoska
69 km: Starogard Gda?ski – przenoska, pole biwakowe
- Pa?ac Wiechertów
- Zespó? M?ynów
- Stare Miasto
63 km: Owidz – pole biwakowe
54 km: Kolincz – pole biwakowe
50 km: Kolincki M?yn – przenoska, pole biwakowe
47 km: Klonówka – przenoska, pole biwakowe
29 km: Pelplin – przenoska, pole biwakowe
20 km: Stocki M?yn – pole biwakowe
12 km: Brody Pomorskie – pole biwakowe
6 km: Brodzkie M?yny – przenoska
0 km: Gniew – koniec sp?ywu, pole biwakowe

 

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl