Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Szlak rzeki Wieprza

Bystra o wartkim pr?dzie, o szerokich przej?ciach, bez przeszkód w postaci podwodnych ska?, nieznaczne progi, fale regularne. Trudno?ci wynikaj?ce z charakteru koryta rzeki nie zawsze ?atwe do rozpoznania z ?odzi. Niebezpiecze?stwo wywrotki dla mniej wprawnych. Polecamy dla bardziej do?wiadczonych kajakarzy.wda6.jpg

 

Odcinek dolny - Szlak nieuci??liwy. Brak przeszkód wymagaj?cych wysiadania z kajaka lub przeszkody, których pokonanie wymaga wysiadania i zu?ycia mniej ni? 10% czasu przeznaczonego na p?yni?cie. ?rednia odleg?o?? mi?dzy przeszkodami powy?ej 30 km

 

Nale?y pami?ta? p?yn?c Wieprz?, ?e jest to szlak urozmaicony, bardzo malowniczy, do?? uci??liwy, a w górnym i ?rodkowym biegu miejscami do?? trudny. Niektóre odcinki Wieprzy szczególnie w odcinku Korzybie-Pomi?owo oraz Ty?-Kowalewie nale?? do naj?adniejszych odcinków rzek pomorskich. Szlak nadaje si? do sp?ywów masowych od Korzybia. Na przebycie ca?ego szlaku trzeba 5-6 dni.

 

 • MIejsca wodowania kajaków : 
  w Trzebielinie,
  Bo?ance,
  Biesowicach,
  K?picach,
  Korzybiu,
  Pomi?owie,
  S?awnie,
  S?awsku,
  Staniewicach,
  Starym Krakowie Kowalewicach.

 

Trzeba uwa?a? na liczne kamieniste bystrza i na pi?trzenia wodne w Biesowicach, K?picach, Pomi?owie.

P7290528.jpgP7290504.jpg

 

Przydatne punkty na szlaku Wieprzy:


109 km: Glewnik (Trzebielino) – pocz?tek sp?ywu
95 km: Broczyna – pole biwakowe
84 km: Kawka – pole biwakowe
83 km: Elektrownia Wodna Biesowice – przenoska
80 km: K?pka – przenoska
75 km: K?pice – przenoska
73 km: Jezioro Ob??skie – pole biwakowe
52 km: Pomi?owo – przenoska; pole biwakowe
48 km: S?awno
33 km: Pie?kówko – pole biwakowe
3 km: Dar?ówo – przenoska
0 km: Dar?ówko Zachodnie – koniec sp?ywu

 

 

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl