Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Indywidualny sp?yw kajakowy U??

"My?l o sp?ywie poza granicami kwit?a w mojej g?owie ju? od kilku lat. Jednak dopiero zach?caj?ce opisy oraz przewodnik Pascala przes?dzi? o wyborze - Litwa i rzeka U?a.
1 dzie?
 
litwa1.JPGSprawnie ?adujemy 2 kajaki (turystyczne dwu osobowe trapery) na dach toyoty, odpowiednio zabezpieczamy i ruszamy w tras?. Granic? przekraczamy w Ogrodnikach - ?adnych ce?, odpraw, deklaracji czy innej papierlogii - ca?o?? zajmuje 15 minut i ju? jeste?my na Litwie. Kierujemy si? do Merkine - poniewa? w?a?nie tam znajduje si? zarz?d Dzukijskiego Parku Narodowego i w?a?nie tam mo?na naby? bilety uprawniaj?ce do przebywania oraz biwakowania na terenie parku. Trzeba poda? termin w jakim planuje si? sp?yw oraz tras? - grzecznie p?ac? 6 litów od osoby.
Godziny urz?dowania w sezonie ( 8-17) z przerw? na obiad (12 - 12.45) a poza sezonem 8.30 - 15.30.
Ruszamy w dalsz? drog? w kierunku Marcinkonys - nasz sp?yw chcemy rozpocz?? w Krok?lys - A nie jak wszyscy w Dubiczach - do których prowadzi znacznie lepsza drog? ale my niestety mamy ma?o czasu i musimy z tego odcinka zrezygnowa? aby zobaczy? optymalnie ciekawy, ?rodkowy odcinek.
Oko?o 17 jeste?my szcz??liwie w Krok?lys nad brzegiem U?y. Pogoda dopisuje ?wicie ?adne s?oneczko , a na niebie nie ma chmur, zrzucamy kajaki przy mo?cie i jedziemy zostwic jedno auto do Rudni gdzie planujemy zako?czy? dzisiejszy odcinek. Wracamy po oko?o 1 godzinie i w ko?cu rozpoczynamy nasz sp?yw.
Szlak pocz?tkowo zaro?ni?ty, dosy? w?ski ale bardzo ciekawy - zwalone drzewa, cisza - pi?kna pogoda. P?yniemy przez sosnowy las a po godziny brzegi robi? si? coraz wy?sze i p?yniemy g??bokim jarem - widoki naprawd? wspania?e. Wp?ywamy na ma?e jeziorko o tej samej nazwie co rzeka , potem krótki odcinek poro?ni?ty przez trzciny i ju? widzimy pierwsze zabudowania Rudni. Po chwili dop?ywamy tam i wyci?gamy kajaki ale miejsce. Rozpalamy ma?e ognisko i delektujemy si? ciep?a noc? i nie tylko ;-).
litwa2.JPG2 dzie?
 Po porannej toalecie biegn? uregulowa? op?at? za nasz biwak. Dzisiejszy etap do Zervynos - tradycyjnie jedziemy odstawi? jedno auto aby na nas czeka?o na zako?czeniu etapu. Uzupe?niamy zapasy w miejscowym sklepiku który z pewno?ci? nie zmieni? si? od ostatnich 100 lat - dostojnie zamykany na ogromn? k?ódk? z nieodzownym liczyd?em na ladzie - pe?ny folklor.
Dzisiejszy odcinek jest tak?e bardzo malowniczy, brzegi ju? nie tak wysokie ale równie bardzo ciekawie, dooko?a wspania?y las. Po drodze robimy ma?? przerw? w Pauosupe gdzie jest bardzo dobre prywatne pole namiotowe oraz pensjonat agroturystyczny. Mi?y w?a?ciciel zaprasza aby?my zostali - ale niestety musimy p?yn?? dalej. Wieczorem dop?ywamy do Zervynos
3 dzie?
Dzisiejszy odcinek stanowczo nale?y do najciekawszych, nurt znacznie szybszy, tu? za samym Zervynos pod mostem kolejowym jest nawet ma?e bystrze na którym nawet ?apiemy nieco wody. Za Manciagire brzegi ponownie robi? si? wysokie i dop?ywamy do jednej z wi?kszych atrakcji szlaku - Ulos Akis - czyli Oko U?y. Oko U?y to niewielkie oczko wodne z ci?gle wybijaj?cym ?róde?kiem - ciekawostk? geologiczn? - poniewa? ?róde?ko znajduje si? oko?o 3 metry ponad lustrem rzeki, uwarunkowane jest to specyficznym u?o?eniem warstw ziemi w tym rejonie. Miejsce to tak?e jest dost?pne z przebiegaj?cej wzd?u? rzeki asfaltowej drogi a widok z góry jest niesamowity. Ju? oko?o 16.00 jeste?my na miejscu .litwa8.JPG
  4 dzie?
To ju? ostatni nasz dzie? na Litwie - ?adujemy kajaki na dach i ruszamy w drog? powrotna do Polski.
W drodze powrotnej ca?y czas mam wra?enie jakby pobyt na Litwie w Dzukijskim Parku Narodowym by? w?drówk? w czasie. Ma?e senne wioski, mili ludzie ?yj?cy bez po?piechu, drewniane budynki gospodarskie, sklepy zamykane na k?ódk? - to wszytko bardzo przypomina mi moje pierwsze wyprawy na trasy Suwalszczyzny, w lach 80 tych - kiedy to z grup? szkolnych przyjació? poznawali?my uroki Polskich rzek i kajakowania. U nas te klimaty ju? s? przesz?o?ci? ale u naszych s?siadów jeszcze udaje si? w niektórych miejscach - poczu? smak bycia prawdziwym turyst? - kajakarzem."
Autor tekstu: M. Panek

Propozycja trasy na sp?yw 3-dniowy:

1 dzie?: Krok?lys - Rudnia
2 dzie?: Rudnia - Zervynos
3 dzie?: Zervynos - Trakiskiai


litwa1.JPG
litwa2.JPG
litwa3.JPG
 litwa4.JPG  litwa5.JPG  litwa8.JPG
 litwa9.JPG  litwa10.JPG  u?a16.jpg

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl