Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny Reg?

Rega jest rzek? (co do d?ugo?ci) po Wi?le i Odrze, która wp?ywa bezpo?rednio do Ba?tyku. Bierze swój pocz?tek w lasach le??cych na pó?noc od wsi Resko Stare i Nowe, a uchodzi do morza w malowniczym Mrze?ynie. Pocz?tkowo p?ynie w kierunku pó?nocnym, przed ?widwinem zmienia kierunek na po?udniowo-zachodni i zachowuje go a? do uj?cia rzeki W?gorzycy Reskiej. Nast?pnie skr?ca gwa?townie na pó?noc i po oko?o 20 km skr?ca ?agodnie na zachód. Od uj?cia rzeki Ukleji zmienia kierunek na pó?nocny i utrzymuje go do uj?cia. Na odcinku ca?ej Regi znajduj? si? dwa jeziora zaporowe w Lisowie i Smol?cinie (zapory wodne), oraz jedena?cie przeszkód sta?ych, wymagaj?cych przenoszenia kajaków. rega10.jpg
W okolicy ?obza rzeka prze?amuje si? przez wzgórza morenowe na d?ugo?ci oko?o 10 km. Na odcinku od Trzebiatowa do uj?cia w Mrze?ynie rzeka p?ynie leniwie poszerzonym korytem, zaro?ni?tym trzcinami przy brzegach, wij?c si? licznymi zakolami w?ród ??k. Szlak Regi nale?y do najpi?kniejszych szlaków kajakowych w Polsce i stanowi du?? warto?? pod wzgl?dem krajoznawczo-przyrodniczym. Prawie na ca?ej d?ugo?ci brzegi poro?ni?te s? lasami, co nadaje jej malowniczy charakter. Przy brzegach - cz?sto do?? wysokich - spotyka si? wiele interesuj?cych gatunków ro?lin, podobnie jak na rozlewiskach jezior zaporowych, znajduj?cych si? na szlaku. Mimo, ?e Rega nie przep?ywa przez wi?ksze kompleksy le?ne, to ze wzgl?du na brzegi poro?ni?te k?pami krzewów i drzew, robi wra?enie rzeki ?ródle?nej. Mniejsze lub wi?ksze k?py krzewów i drzew g?ównie olch, wierzby, d?bu oraz niewielkie pasy le?ne, przewa?nie sosnowe z domieszk? brzozy i buku stanowi? o malowniczo?ci otaczaj?cego krajobrazu. Brzegi s? do?? wysokie i trudno dost?pne, cz?sto zaro?ni?te ze zwisaj?cymi ga??ziami oraz pochylonymi lub zatopionymi drzewami - czyni to sp?yw bardziej atrakcyjnym i dostarcza wiele interesuj?cych wra?e?.
Wody rzeki Regi nale?y zalicza? do drugiej klasy czysto?ci. Rega jest coraz czystsz? rzek? - ?wiadczy o tym cho?by jej zasobno?? w ryby ?ososiowate.

Sp?yw trwa przeci?tnie 6-7 dni, ka?dego dnia przep?ywamy ok. 20 km. Jedna dwie przenoski dziennie (w ka?dej wi?kszej miejscowo?ci) i brak problemów z biwakami. Szczególnie polecam biwak za mostem drogowym miedzy Lobzem a Unimiem - Wiata, ?awki, miejsce na ognisko i to wszystko gratis. Mo?na przej?? si? nad jezioro Che?m (1/2 h) obejrze? chat? syberyjska. Za mostem jedyny ciut trudniejszy odcinek - wietnamka i silniejszy pr?d. Dzie? odpocz?? warto nad jeziorkiem ko?o Smolecina. Rzeka wpada do morza w Mrze?ynie , ale mo?na przep?yn?? kana?em Starej Regi na j. Resko przymorskie (niestety 3 przenoski). Zabiwaczy? mo?na albo w Dzwirzynie na przystani jachtowej lub nad odnoga ??cz?ca jezioro z morzem.

 

Sp?yw 6-dniowy

 

1 dzie?: ?obez - ?agiewniki / 23 km
2 dzie?: ?agiewniki - ?erzyno / 16 km
3 dzie?: ??rzyno - Barkowo / 19 km
4 dzie?: Barkowo - uj?cie Lubiszowej / 14 km
5 dzie?: uj?cie Lubiszowej - K?odkowo / 13 km
6 dzie?: K?odkowo - Mrze?yno / 21,5 km

 

 

rega1.jpg
rega2.jpg
 rega3.jpg
 rega4.jpg  rega5.jpg  rega6.jpg
 rega7.jpg  rega9.jpg  rega8.jpg

Komentarze

rega w lipcu2012.09.27
    pseudo:  maniek
    mail: -
    treśćw Lipcu p?yn??em Reg? od miejscowo?ci ?obez do ?agiewnik. Odcinek rzeki do?c trudny do pokonania dla niedzielnych kajakarzy ze wzgl?du na liczne zwalone drzewa. W trasie biwakowalismy na tej ??ce przed mostem w ?agiewnikach. Pole namiotowe z wszelkimi dogodno?ciami znajduje si? dopiero w Resku.
Generalnie polecam
rega2011.08.01
    pseudo:  micha?
    mail: mich@gmail.com
    treśćWitam. Z Reska zrobi?em sobie ma?? wycieczk? Reg?. Sprawdzam grunt bo wybieramy si? w trzy kajaki z dzieciakami od ?agiewnik z noclegiem w lesie. W Resku by?o wida? piasek na dnie, tak?e rzeka do?? czysta. Polecam rzek? na sp?yw. Pozdrawiam.

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl