Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny Red?

Reda - rzeka która zaskakuje

Sp?yw Red? "Pogodne jesienne dni sk?oni?y nas do poszukiwania szlaku który b?dzie znajdowa? si? optymalnie blisko naszego biura - Sopotu . Po krótkiej analizie nasza decyzja pad?a na Red? – szlak ma?o znany i jednocze?nie znajduj?cy si? niemal?e w granicach trójmiasta . Decydujemy si? na kajaki polietylenowe – które zagwarantuj? ?e nasza wyprawa odb?dzie si? bez ?adnych dodatkowych niespodzianek np. przetarcia st?pki lub dziury w kajaku. Dodatkowo dla unikni?cia ewentualnych b??dów za?ogi oraz odci??enia kajaków p?ynie pojedynczo.
Pierwszy odcinek rozpoczynamy w miejscowo?ci Zamostne. Pocz?tkowo rzeka nie jest szeroka (3-4 m), ale i tak jestem zaskoczony „dziko?ci?” i niezaprzeczalnym urokiem szlaku.
Rzeka Reda Po oko?o godzinie dop?ywamy do niskiego mostku , za którym s?ycha? charakterystyczny dla progów szum rzeki. Dobijamy do brzegu i kontrolujemy mo?liwo?? sp?yni?cia. Próg nie jest zbyt wysoki, ale w po??czeniu z niskim mostkiem mo?e by? nieco k?opotliwy do pokonania, mimo wszystko decydujemy si? na pokonanie go w kajaku.
Za progiem nurt przyspiesza a my jeste?my zaskoczeni kolejnymi czterema betonowymi progami. Ca?e szcz??cie mamy kajaki polietylenowe bo na zwyk?ych „szklakach” mieliby?my powa?ne uszkodzenia.
Przy wyp?ywie Redy z jeziora Orle, rzeka poszerza si? a nurt staje si? znacznie s?abszy. Po oko?o 10 minutach dop?ywamy do miejscowo?ci Orle, dogodne miejsce do wodowanie i ewentualny biwak po lewej stronie przy dawnym – obecnie zdemontowanym – mo?cie drogowym. P?yniemy dalej – pr?d rzeki maleje a jej szeroko?? wzrasta – powoli dop?ywamy do Wejherowa – spotykani w?dkarze ostrzegaj? przed zbli?aj?cymi si? problemami..."
(opis pochodzi z magazynu WIOS?O, autor M. Panek)

Reda03-min.jpg Proponowane odcinki:

     1. Zamostne – Orle - czas sp?yw ok. 2-3 h
     2. Zamostne – Wejherowo - czas sp?yw ok. 4-5 h
     3. Wejherowo – Reda - czas sp?yw ok. 5-6h
     4. Reda – uj?cie do zatoki - czas sp?yw ok. 4-5 h
W zale?no?ci od naszych umiej?tno?ci i czasu, którym dysponujemy mo?emy zdecydowa? si? na d?u?szy lub krótszy wariant sp?ywu. Je?li pogoda dopisuje i na Zatoce nie ma du?ych fal, mo?emy dop?yn?? a? do Redy, na pewno b?dzie to atrakcj? sp?ywu. Je?li jednak nie czujemy si? na si?ach, aby zmaga? si? z "morskimi" falami, mo?emy zako?czy? sp?yw przy uj?ciu do Zatoki.
Galeria

     

Komentarze

Sp?yw Red? na dmuchawcach2011.05.25
    pseudo:  hhhenryk
    mail: -
    data spływu:  2009
    treśćMy sp?yn?li?my Red? na kajakach dmuchanych. Pod mostkiem spu?cili?my kajaki na linkach, dwie nast?pne betonowe katarakty wzi?li?my z marszu, na czwartej znowu sp?awili?my kajaki na linkach. ?adnych szkd. Teraz dmuchawce s? wykonane z bardzo wytrzyma?ego materia?u. Nie boj? si? ga??zi, g?azw i zderze? z innymi kajakami. Tylko ostre przedmioty mog? im wyrz?dzi? krzywd?. Rzeka Reda wspania?a i wymagaj?ca. Polecam.

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl