Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Indywidualny sp?yw rzek? Pars?t?

Pars?ta jako szlak kajakowy jest na ogó? ?atwa, lecz ze wzgl?du na liczne przeszkody, g?ównie w postaci wierzb zarastaj?cych nurt, w górnym odcinku nadzwyczaj uci??liwa. Do sp?ywów masowych nadaje si? od wsi Ryszczewo przy drodze Bia?ogard - Po?czyn Zdrój. parseta6.jpg

Rzeka zimna, ciekawa, o zmiennym otoczeniu i charakterze, na d?ugo zapadaj?ca w pami??. Chocia? przep?ywa przez rolnicz? równin?, na 80% d?ugo?ci towarzysz? jej lasy o pierwotnym charakterze. W górnym biegu cz??ciej ni? ludzi widuje si? zwierzyn? p?ow? i ptaki, spo?ród których na szczególn? uwag? zas?uguj? zimorodki, licznie zamieszkuj?ce nadrzeczne skarpy. Przy odrobinie szcz??cia mo?na równie? dojrze? bieliki, majestatycznie ko?uj?ce na niebie.

Atrakcj? dolnego odcinka s? zabytkowe miasta. Trasa spodoba si? mi?o?nikom przyrody, zwiedzania i pokonywania przeszkód.

Program sp?ywu - d?ugo?? 120 kmpareseta8.png

 • 1. dzie?: Krosino - Motarzyno. Kajak wodujemy po prawej stronie przed mostem, biwak równie? po prawej stronie w Motarzynie oko?o 2/3 godzin p?yni?cia od przenoski w Doble.
 • 2. dzie?: Motarzyno - Wicewo. Biwak po prawej stronie, oko?o 2 km przed wiosk?.
 • 3. dzie?: Wicewo - Rzyszczewo. Biwak po lewej stronie na ko?cu wsi.
 • 4. dzie?: Rzyszczewo - Ro?cino. Biwak po prawej stronie, 400 m przed zapor?.
 • 5. dzie?: Ro?cino - Karlino. Biwak nad rzek? Radwi? po lewej stronie, p?yniemy pod pr?d oko?o 1 km.
 • 6. dzie?: Karlino - Bardy. Biwak po lewej stronie, na wysokiej skarpie przed mostem.
 • 7 dzie?: Bardy - Ko?obrzeg


Ko?czymy sp?yw na Kanale Drzewnym lub w porcie.

Program sp?ywu - d?ugo?? 50 km

 • 1. dzie?: Karlino - Bardy. Kajak wodujemy na rzece Radew przy drodze wylotowej na Bia?ogard. Biwak przed mostem po lewej stronie na wysokiej skarpie lub za mostem po lewej stronie.
 • 2. dzie?: Bardy - Ko?obrzeg. L?dujemy w porcie jachtowym lub przy Hali Milenium

Program sp?ywu - d?ugo?? 41 km. Propozycja sp?ywu dla zaawansowanych

 • 1. dzie?: Doble - Osówko. Kajak wodujemy po prawej stronie za mostem, biwak równie? po prawej tronie przed wsi? Osówko.
 • 2. dzie?: Osówko - Bia?ogard. L?dujemy przed starym mostem kolejowym po prawej stronie.
  parseta1.JPG
   parseta2.jpg  parseta3.jpg
   parseta4.JPG  parseta5.JPG  paresta7.jpg
       

 

Komentarze

Pars?ta - odradzam2009.06.14
    pseudo:  dede-m
    mail: dede-m@wp.pl
    data spływu:  11.06.2009
    treśćMia?am okazj? sp?yn?? rzek? na odcinku od Starego Chwalimia do Krosina. Nie polecam tego odcinka nawet wytrawnym wio?larzom. Ca?y odcinek to rzeka bardzo w?ska i kr?ta wi?c manewrowanie dwuosobowym kajakiem jest niezwykle trudne. Po ulewnych deszczach woda bardzo brudna i zab?ocona. Ponadto niezliczona ilo?? powalony drzew, szczeglnie wierzb powoduje, ?e 1 km pokonuje si? w 1 godzin?. Dodatkowo bardzo zaro?ni?te pokrzywami brzegi, miejscami bardzo grz?skie dno i brzegi utrudniaj? przenioski, brak na ca?ym odcinku jakichkolwiek miejsc na odpoczynek, a widoki - no c? ... pokrzywy, wysokie krzaki, trzcina. Jak jest na dalszych odcinkach, czyli za miejscowo?ci? Krosino - tego nie wiem gdzy? pierwszy odcinek zniech?ci? nas wystarczaj?co! Odradzam i przestrzegam, a dodam jedynie ?e nie by? to nasz pierwszy sp?yw kajakiwy i nie nalezymy do histerykw !!!

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl