Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny rzek? Nogat

Nogat jest najd?u?sz? rzek? znajduj?c? si? w calo?ci na ?ulawach. Niemal na ca?ej d?ugo?ci Nogat p?ynie mi?dzy wysokimi wa?ami, na ogó? odsuni?tymi od rzeki. Kajakowym w?drówkom po Nogacie sprzyja g?ste nabrze?ne zadrzewienie, które dostarcza wielu dogodnych miejsc do biwakowania. Dodatkowe walory sp?ywu to zabytki Malborka oraz fragmenty pierwotnej przyrody, zachowanym pod Bia?? Gór? i przy uj?ciu Zalewu. Na zwiedzenie trasy Nogatu (62 km) kajakiem potrzeba oko?o 3-4 dni. Za uj?ciem Liwy Nogat osi?ga szeroko?c od 100 do 300 m, p?yn?c wzd?u? obwa?owanych brzegów, miejscami zadrzewionych. Kontynuuj?c sp?yw dociara si? do rezerwatu przyrody Las ??gowy nad Nogatem, a nast?pnie do Lasu M?towskiego. Za miejscowo?ci? Pogorza?a Wie? na prawym brzegu warto poszuka? miejsca na pierwszy biwak. Za ?luz? pod Kra?niewem pojawiaj? si? pierwsze zabudowania Malborka, a zaraz pó?niej wy?ania si? Zamek Malborski. Warto zatrzyma? si? u podnó?y zamku i po?wi?ci? troch? czasu na zwiedzanie. Za Malborkiem kajakarzy czeka dosy? trudna przenoska przez ?luz? w Rakowcu. Brzegi na kolejnym odcinku sp?ywu porastaj? olchy, wierzby i ?ozy. Kolejna przeszkoda to ?luza w Micha?owie, za ni? Nogat powoli rozlewa si? coraz szerzej. Na oko?o 8 km przed zatok? Zalewu Wi?lanego Nogat rozwidla si?, szlak ?eglowny uchodzi w lewo, a prawa odnoga to Cieplicówka.

Propozycja trasy sp?ywu:

1 dzie?: Bia?a Góra - Pogorza?a Wie? /15 km; Miejsce wodowania kajaków oko?o 200 m od przystanku PKS Bia?a Góra na linii Sztum-Piek?o
2 dzie?: Pogorza?a Wie? - nocleg w pobli?u ?luzy w Rakowcu /17 km
3 dzie?: Rakowiec - Jazowo / 17 km
4 dzie?: Jazowo - zatoka Zalewu Wi?lanego / 12 km

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl