Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Indywidualny sp?yw rzek? Kulaw?

Kulawa to malowniczy dop?yw Zbrzycy, którego szlak wodny ma d?ugo?? 9 kilometrów i jest dost?pny raczej dla kajaków jedynek. W zale?no?ci od poziomu wody i ilo?ci przeszkód, których na szlaku nie brakuje, ciek charakteryzuje si? zró?nicowanym stopniem trudno?ci. Pi?kne, czasami bajkowe krajobrazy, ogrom dzikiego ptactwa w Dolinie Mnichów, przyroda oraz niczym nie ska?ona woda na d?ugo zapadaj? w pami?ci. Wzd?u? rzeczki biegnie zielony pieszy szlak (Zaborski) oraz ?cie?ka przyrodnicza.
Sp?yw rzek? Kulaw? rozpoczynamy z jeziorka Du?ego G?uchego to optymalne miejsce na start. Kieruj?c si? w prawo dop?yniemy do zw??aj?cego si? uj?cia rzeki z jeziora, przedzieraj?c si? przez bujn? ro?linno?? porastaj?c? brzegi, dotrzemy do mostu na le?nej drodze ze wsi K?oniecznica i tym samym ostatniego takiego obiektu, znajduj?cego si? na linii rzeczki rozpoczynaj?cego przygod?. Jaz pod mostem zmusza kajakarzy do przenioski kajaka na jedn? ze stron. Z jednej jak i drugiej strony brzeg jest ma?o przyjacielski, a w nurcie rzeki znajduj? si? kamienie na ,których nap?ywaj?ca z impetem woda tworzy warkocze. Od tego miejsca zaczyna si? najciekawsza przyrodniczo i widokowo cz??? sp?ywu. Kr?c?ca niczym wst??ka rzeczka przep?ywa przez dzik? dolin?. Mijamy licznie zwalone drzewa, przep?ywamy pod k?adk? oraz przy jedynym na trasie le?nym domostwie. Kiedy rzeka zaczyna si? rozlewa? na brzegi, oznacza to, ?e zbli?amy si? do mostu na szosie z Laski do Parzyna. Pokonujemy ostatnie na trasie przeszkody, a nast?pnie przep?ywamy przez bardzo p?ytkie, o mulistym dnie, jeziorko Szeczonek, by po chwili wp?yn?? do Zbrzycy.

kulawa1.jpg kulawa.jpg

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl