Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Indywidualny sp?yw rzek? K?onecznic?

K?oniecznica to prawy dop?yw Zbrzycy o d?ugo?ci 27 kilometrów. Rzeka ma swoje ?ród?a w okolicy wsi Studziek?onecznica.jpgnice. Dla sp?ywowiczów rzeka dost?pna jest prawie na ca?ej swej d?ugo?ci. Pocz?tkowo przep?ywa przez kilka polodowcowych jezior, pó?niej przep?ywa przez pola
i mokrad?a otaczaj?ce wioski Zapce? i K?onecznica. Kilka ciekawszych krajobrazowo odcinków rzeki napotkamy za jeziorem Kielskim i niedaleko pstr?garni w osadzie Laska, tu? przed uj?ciem do Zbrzycy, rzeka nabiera tempa w tym miejscu czasami mamy wra?enie jak by?my p?yn?li górskim potokiem.

Odcinek Studzienice - Sztoltmany (15 km): sp?yw rozpoczynamy na jeziorze Studzieniczno. Rynnowymi jeziorkami o miejscami wysokich na kilka metrów brzegach, p?yniemy na po?udniowy-zachód, mijaj?c kolejno jezioro K??czno,
a nast?pnie Ry?skie na którym czeka nas ma?a przenoska. Powoli wios?uj?c
w otoczeniu podmok?ych ??k i pól dop?ywamy do Jeziora Ma?ego, a chwil? pó?niej do miejscowo?ci Hamer M?yn, gdzie czeka przenoska przy tartaku. Pokonuj?c zawalone drzewami i ga??ziami koryto rzeki, dop?ywamy do Jeziora Kielskiego
o powierzchni 140 hektarów (dla porównania jezioro Charzykowskie 768 ha), którym p?yniemy kieruj?c si? na wprost, ?ledz?c jednym okiem prawy brzeg -
w szuwarach znajduje si? trudno do odnalezienia uj?cie rzeki. Machaj?c wios?ami w przepi?knie zalesionej dolinie, omijaj?c przeszkody, przep?ywamy pod mostem. Powoli charakter rzeki zmienia si? - wyp?ywamy na rolnicze u?ytki i docieramy do mostu we wsi Sztoltmany. Kolejno w?sk? rzek?, chwilami o wartkim nurcie, szybko posuwamy si? na po?udnie pokonuj?c liczne meandry. Okolica jest warta grzechu, brzegi porastaj? zwisaj?ce ku tafli li?ciaste drzewa i krzaczki. W K?onecznicy mijamy kolejny mostek na lokalnej drodze z Zapcenia do Kruszyna, wp?ywamy
w las. Nieopodal osady Budy dop?ywamy do jazu przed pstr?garni? - rozwidlenie. P?yn?c prosto dop?ywamy do ogrodzenia zak?adu czeka nas tu przenoska - ?cie?k? w krzaczkach po prawej stronie. Drugim rozwi?zaniem jest przeniesienie kajaków w prawo za zastawk? i od razu sp?yni?cie naturalnym korytem o du?ym spadku.
k?onecznica1.jpg
Niestety w rzece nie zawsze jest wystarczaj?co wody. W najgorszym przypadku mo?emy zosta? zmuszeni do holowania kajaków. Mimo wszystko odcinek wart jest walki. Przy wy?szym poziomie wody przep?ywaj?cy nurt jest bardzo szybki
i wymaga od kajakarza do?wiadczenia i orientacji, na dnie znajduj? si? bowiem kamienie. Woda pi?trzy si? i burzy. Przep?ywamy pod mostem którym prowadzi niebieski szlak Zbrzycy, mijamy wyp?yw wody z pstr?garni. Poziom wody podwy?sza si?, pokonujemy zwalone drzewa. Jeszcze kilka machni?? wios?em i jeste?my na jeziorze Ksi??e, naniesiony przez rw?c? wod? piasek utworzy? zdradliwe mielizny przy uj?ciu. 

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl