Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny Gwd?

Sp?yw Gwd? Gwda jest prawym dop?ywem Noteci. Rzeka, której d?ugo?? to oko?o 145km, swoje ?ród?a ma w okolicach miejscowo?ci Porost, sk?d wyp?ywa pocz?tkowo jako Bielska Struga. Gwda dla kajakarzy jest sp?ywalna dopiero od wsi Dr??no nad J. Studnica. G?ówne dop?ywy Gwdy to: Do?ga, P?ytnica, Rurzyca, Pi?awa z Dobrzyc? i G?omia. Zalesione tereny, przez które przep?ywa rzeka nazywane s? Puszcz? nad Gwd?. Kajakarze w sosnowych borach mog? spotka? dziki, sarny i jelenie, bobry. Nierzadko mo?na dojrze? g?uszce, ?urawie i czaple. Szlak Gwdy dodatkowo charakteryzuje si? tym, ?e powsta?o tu du?o jezior zaporowych tworz?cych zbiorniki retencyjne. Dlatego wybieraj?c si? na Gwd? musimy si? liczy? z oko?o 13 sta?ymi przenoskami.
Szlak Gwdy jest dosy? prosty i nie wymaga du?ego do?wiadczenia.

 

-----------------------------------------------------------

Nowo?? sp?ywy 1 dniowe

* Jastrowie – Kr?psko (25 km)

* Ptusza – Kr?psko (15 km)

* Tarnowski M?yn – Kr?psko (10 km)

* Kr?psko – Pi?a (min. 10 km, w zale?no?ci od miejsca zako?czenia)

* Pi?a – Uj?cie (ok. 23 km)

rezerwacje :  pilawa@kajaki.pl  tel: 790-220-914  p. Marek

---------------------------------------------

 

GwdaSp?yw 2-3 dniowy

1 dzie?: Gwda Ma?a - Lubnica /15km
2 dzie?: Lubnica - L?dyczek /15km
3 dzie?: L?dyczek - Zapora Jastrowska /16km

Do Gwdy Ma?ej najlepiej dojecha? autobusem PKS ze Szczecinka lub poci?giem. Je?li podró?uj? Pa?stwo samochodem, mo?na go pozostawi? u którego? z okolicznych gospodarzy.

Sp?yw 6-7 dniowy

1 dzie?: Dr??no - Spore /14kmGwda07-min.jpg
2 dzie?: Spore - J. Wielimie /10km
3 dzie?: J. Wielimie - Lubnica /19km
4 dzie?: Lubnica - L?dyczek /15km
5 dzie?: L?dyczek - Zapora Jastrowska /16km
6 dzie?: Zapora Jastrowska - Tarnowski M?yn /14km
7 dzie?: Tarnowski M?yn - Dobrzyca /17km

Je?li nie posiadaj? Pa?stwo w?asnego ?rodka trasnportu najlepiej rozpocz?? sp?yw w miejscowo?ci Stare Wierzchowo (w pobli?u Dr??na) bo tam znajduje si? przystanek PKS.

 

 rezerwacje :  pilawa@kajaki.pl  tel: 790-220-914  p. Marek

 

Mapa szlaku - kliknij aby powi?kszy?

gwda_ogolna1.jpg

Galeria

     

Komentarze

Gwda2012.09.28
    pseudo:  Pawe?
    mail: -
    treśćW tym roku Gwd? sp?ywa?em w kwietniu. Pocz?tek dosy? wolny, a? do uj?cia Czernicy, potem rzeka si? poszerza i prostuje. A p?niej to kawa?ek rzeki, jezioro i elektrownia i tak a? do elektrowni w Tarnowskim M?ynie, za ktr? przez dobr? godzink? Gwda mo?e przysporzy? rado?ci. Pocz?tek zw wsi Gwda Wielka dosy? wolny, a? do uj?cia Czernicy, potem rzeka si? poszerza i prostuje. A p?niej to kawa?ek rzeki, jezioro i elektrownia i tak a? do elektrowni w Tarnowskim M?ynie, za ktr? przez dobr? godzink? Gwda mo?e przysporzy? rado?ci. Odcinek od tej elektrowni do Kr?pska to jeden z najciekawszych odcinkw na rzekach nizinnych. Szybki nurt, bystrza, ostre zakr?ty jak na ten kajak, oraz rozrzucone lu?no w rzece g?azy, to wszystko powoduje ?e nie mamy powodw do nudy przez t? godzin?. Potem niestety rzeka zwalnia przeobra?a si? w jezioro, na ko?cu ktrego znajduje si? najgorsza do obniesienia elektrownia w Dobrzycy. Po rwno dziesi?ciu godzinach zako?czy?em swj sp?yw przy obwodnicy Pi?y. By?o warto!

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

     Sp?ywy GWDA i PI?AWA

 kajaki2.jpg

    REWELACYJNE TRASY

         zamów teraz  - pilawa@kajaki.pl 

                     tel - 695 676 090

 

Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl