Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Spływy indywidualne Drawą

Drawa Spływy Drawą polecamy doświadczonym kajakarzom.

Rezerwacje i pytania : drawa@kajaki.pl

 

Szlak Drawy należy do najciekawszych w Polsce. Rzeka zbiera czyste wody z Pojezierza i Równiny Drawskiej. Nazwa rzeki prawdopodobnie pochodzi od rdzenia „dreu”, co w dawnych językach indoeuropejskich oznaczało „biec”, „spieszyć się”, i dobrze oddaje charakter tego prawego dopływu Noteci. Długość Drawy w granicach Parku wynosi 41 km. Rzeka na terenie parku tworzy przełomowy odcinek, wcinając się głęboko w podłoże sandrowej Równiny Drawskiej. Wąskiej na 150-200 m dolinie towarzyszą wysokie do 30 m zbocza, miejscami o charakterze piaszczystych urwisk, porośnięte wysokopiennym lasem mieszanym lub sosnowym. Na 700 gatunków roślin występujących w parku, 50 podlega ochronie całkowitej lub częściowej. Odpowiednie warunki do życia znalazły tutaj borsuki i jenoty. Wody obfitujące w ryby gwarantują wyżywienie rybołowom, kormoranom i bielikom.

 

Drawa przez Drawieński Park Narodowy dostępna jest dla kajakarzy w okresie od 1 lipca do 15 marca.

 

Pamiętajmy, że biwakowanie na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego (odcinek DRAWNO - STARE OSIECZNO) dozwolone jest tylko na oznakowanych polach namiotowych, obowiązują również karty wstępu do Parku!


CENNIK : 
https://dpn.pl/oplaty-turystyczne

WAŻNE! Bilety wstępu można nabyć także online : https://dpn.eparki.pl/

 

 

 

Zarezerwuj kajaki na DRAWĘ tutaj >>>

Spływ 2-3 dniowy

Przygodę z Drawą można rozpocząć już od Czaplinka, np:kaj8.jpg
1 dzień: Czaplinek- Rzepowo /14km
2 dzień: Rzepowo - Rzęśnica /15km
3 dzień: Rzęśnica - Drawsko Pomorskie /14km
Do Czaplinka mogą Państwo dojechać autbusem PKS z Drawska Pomorskiego (około 30km). Jeśli podróżują Państwo samochodem, można go bezpiecznie pozostawić na parkingu przy zaprzyjaźnionym z nami gospodarstwie p. Gajdasika w pobliskiej miejscowości Łubowo. Stamtąd nasz kierowca, razem z kajakami zabierze minimum kierowców do miejsca wodowania

Drawa Na krótki spływ proponujemy również odcinek:
1 dzień: Prostynia - Rościn / 6km.
2 dzień: Rościn - Drawno (Stanica Wodna, początek DPN) /10 km.
3 dzień: Drawno - Baranimie /11 km
Do miejscowości Prostynia mogą Państwo dojechać autobusem PKS ze Stargardu Szczecińskiego (ok. 35km).


Jeśli podróżują Państwo samochodem, lepiej zdecydować się na inny wariant trasy:
1 dzień: Drawno - Baranimie /11 km
2 dzień: Barnimie - Bogdanka /10 km
3 dzień: Bogdanka - Pstrąg /15 km
W Drawnie można zostawić samochód na parkingu przy Stanicy Wodnej. Na zakończenie spływu minimum kierowców dowieziemy do pozostawionych aut.

Spływ 5-dniowy

Drawno – Braminie, 11 km

            Wypływając z Drawna przepływamy przez jezioro Adamowo. Po wypływie z jeziora [w połowie jego wschodniego brzegu] rzeka przemierza ciemnie bory Drawieńskiego Parku Narodowego, pogrążając się w coraz głębszym nurcie. Pod mostem drogowym w Drawniku należy uważać na uskok i silne bystrze. Po pokonaniu progu należy płynąć środkiem nurtu, by uniknąć nadziania się na kamienie, zalegające obrzeża koryta na odcinku 2 km. Nurt tutaj jest bardzo szybki, na przewężeniach rwący, miejscami Drawa nabiera górskiego charakteru. Dodatkowe trudności sprawiają głazy narzutowe oraz pnie drzew tarasujące koryto. Po pokonaniu owych 2 km rzeka się uspokaja i aż do Barnimia przeprawa nie sprawia trudności. Pod betonowym mostem w Branimiu znajduje się spory, najeżony kamieniami uskok. Za miejscowością rozpoczyna się przełomowy fragment rzeki. Ten najpiękniejszy i najbardziej pierwotny górski odcinek, pełen leśnych przełomów, jest zarazem najtrudniejszym fragmentem na całym szlaku. Szybki nurt na przewężeniach staje się wręcz rwący, a zalegające w korycie głazy stanowią dodatkowe utrudnienie. Kilka zwalonych drzew zmusza do przenoszenia kajaków brzegiem. Drawa przemyka w zielonym żywym tunelu z połączonych konarów drzew. Za zakrętem, przy prawym brzegu pojawia się pomost. Znajduje się tutaj pięknie położone na wysokiej skarpie pole biwakowe Bernimie, gdzie kończy się pierwszy etap spływu.drawa4.jpg

 

Barnimie- Bogdanka, 10 km

            Ciężki odcinek tarasy. Za polem biwakowym rzeka mija rezerwat „Drawski Matecznik”, w którym rosną bukowe lasy po obu stronach rzeki. Dobrze czują się tu borsuki, jenoty i niezwykle rzadki wąż gniewosz. Kajakarze zapamiętują z tego odcinka spotkania z wydrą (symbolem DPN), piżmakiem czy bobrem. W nurcie widać zgrupo-wanie małych głazów narzutowych. Koryto ulega zwężeniu, prąd przyspiesza. Mocno meandrująca rzeka dociera do drewnianej kładki [w połowie odcinka] łączącej wsie Konotop i Zatom. Następnie Drawa przecina niewielkie pasmo łąk i po około 3 km z lewej rzeka osiąga rezerwat „Tragankowe Urwisko”, za którym do Drawy wpływa niewielka rzeczka Słopica [z lewej]. Po kilku zakrętach rzeka przepływa pod mostem drogowym Zatom – Drawno i docieka do pięknego leśnego biwaku Bogdanka, który zlokalizowany jest w widłach Drawy i jej dopływu Korytnicy. Nieopodal, w odległym o 150 m budynku, mieściła się Stacja Terenowa Lubuskiego Klubu Przyrodników, muzeum przyrodnicze i schronisko turystyczne. Przejęty przez park budynek od kilku lat czeka na remont, a ekspozycja muzealna z Bogdanki została przeniesiona do siedziby DPN w Drawnie.

 

Bogdanka- Pstrąg 15 km

drawa5.jpg            Ten odcinek nie jest tak uciążliwy, jak dwa poprzednie, chociaż nie brakuje zwalonych pni utrudniających przeprawę. Rzeka wije się ostrymi meandrami pomiędzy wysokimi zalesionymi skarpami, podmywając piaszczyste urwiska. Po obu stronach rzeki widać bory sosnowe, a na stromych zębaczach buki. Ten odcinek upodobały sobie gągoły, jedyne kaczki, które składają jaja w gniazdach zbudowanych na drzewach. Niebawem z nurtu wyłania się głaz narzutowy, zwany „Wydrzym Głazem” o obwodzie 14,2 m. Oznacza on bliskość rezerwatu „Zawilcowe Lasy” oraz pola biwakowego w Sitnicy na lewym brzegu rzeki. Dalej trasa staje się łatwiejsza – rzeka płynie przez śródleśne łąki, przedziera się między zaroślami wierzbowymi. Z prawej mija objęte ochroną uroczysko „Łęgi nad Drawą”. Następnie przepływa pod mostem drogowym w Moczelach, przy którym z prawej strony do Drawy spływa niewielka struga. Na lewym brzegu ukazują się dwa rezerwaty: „Poziomkowy Las” oraz „Brzezina”. Kilkaset metrów za nimi po prawej stronie znajduje się pole biwakowe Pstrąg.

 

Pstrąg - Stare Osieczno 11 km

            Za polem biwakowym prąd wyraźnie słabnie, a rzeka mija rezerwat „Źródliskowy Grąd” – porośnięte buczyną zbocze uroczyska. Po obu stronach pojawiają się liczne wysięki, źródliska, pojawia się więcej pól. Drawa leniwie płynie i osiąga drewniany most w Żeleźnicy i po około 700 m osiąga Głusko – dużą osadę otoczoną lasami, gdzie znajduje się siedziba nadleśnictwa. W centrum wsi stoi pałac z początku XX w. Za mostem zaczyna się rozlewisko i pojawiają się zabudowania zapory oraz elektrowni wodnej. Należy dobić z prawej strony do pomostu i przenieść kajaki około 100 m za ogrodzeniem elektrowni. Powstała w 1899 r. elektrownia Kamienna jest zabytkiem techniki wysokiej rangi. W hali maszyn pracuje zabytkowa suwnica z 1909 r. o napędzie ręcznym. Elektrownię można zwiedzać po uzgodnieniu z obsługą [tel: 95 761 10 96]. Po obiekcie oprowadza przewodnik z punktu informacyjnego DPN w Głusku [tel: 95 761 38 20]. Za elektrownią wartki nurt osiąga most na trasie Głusko – Stare Osieczno w nieistniejącej osadzie Podszkle, gdzie w XIX w. istniała huta szkła. Istniał tu również port flisacki, w którym umacniano tratwy po pokonaniu pochylni na zaporze w Kamiennej, gdzie przed wojną docierały niewielkie barki. Pozostałością po porcie jest odgałęziający się od rzeki zarastający kanał. Dalej szybkim nurtem Drawa mija pole biwakowe Kamienna, za którym rzeka meandruje wśród łąk i lasów, napotykając liczne piaszczyste urwiska. Oddala się od starej puszczy i mija z prawej ruiny dużego bunkra oraz osadę leśną Postniki, gdzie przebiega granica Drawieńskiego Parku Narodowego. Dolina staje się szeroka, rzeka płynie przez łąki i pola, i wpływa do miejscowości Stare Osieczno.

 

Stare Osieczno- Przeborowo, 16 kmdrawa1.png

            Od Starego Osieczna rzeka płynie szeroko, a przeszkody z drzew zdarzają się sporadycznie. Z prawej mija leśniczówkę Kotlina, obok której przygotowano dogodne miejsce do biwakowania, w pobliżu stoją ruiny dużego schronu. W latach 30. XX w. właśnie w tej okolicy wybudowano silny węzeł obronny Wału Pomorskiego i był to jeden z najmocniej ufortyfikowanych odcinków. Prze kolejne kilometry rzeka silnie meandruje wśród licznych starorzeczy. Z prawej strony do Drawy wpada jej dopływ – Mierzęcka Struga [Mierzęcinka], a trochę dalej wpływa z lewej strumień Szczuczna. Płynąc dalej rzeka osiąga leśną osadę Hutnik, która powstała w miejscu dawnej huty szkła. Następnie z lewej mijamy leśniczówkę Dębina i kolejno leśną osadę Zwierzyniec. Etap kończymy w Przeborowie, z prawej strony przy polu biwakowym, gdzie można rozpalić ognisko [po uzgodnieniu z miejscowymi strażakami]. W tej miejscowości warto zobaczyć ciekawy ryglowy kościół z 1715 w. z wolnostojącą dzwonnicą.

 

 

Spływ 8-9 dniowyDrawa

Proponowana trasa to:
1 dzień: Prostynia - Rościn / 6km.
2 dzień: Rościn - Drawno (Stanica Wodna, początek DPN) /10 km.
3 dzień: Drawno - Baranimie /11 km
4 dzień: Barnimie - Bogdanka /10 km
5 dzień: Bogdanka - Pstrąg /15 km
6 dzień: Pstrąg - Stare Osieczno (koniec DPN) /11 km
7 dzień: Stare Osieczno - Przeborowo /16 km
8 dzień: Przeborowo - Krzyż /10 km

NOCLEGI

Informacja o kwaterach agroturystycznych nad rzeką i jeziorami udzielają: Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Drabim w Starym Drawsku (tel. 94 375 8820), Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Drawskiego w Czaplinku (Rynek 1, tel. 94 375 52 37) oraz Urząd Gminy w Drawnie (ul. Kościelna 3, tel. 95 768 20 31)

Pola namiotowe:
- Stare Drawsko, na południe od ruin
- Czaplinek, dwa: ul. Drahimska 79; ul. Pięciu Pomostów 1a
- Piaseczno, na zachodnim brzegu jeziora Drawsko, w OW Wajk
- Złocieniec, małe pole przy stanicy
- Rzęśnia, na lewym brzegu
- Dalewo, na prawym brzegu
- Drawsko Pomorskie, przy stanicy
- Gudowo, dwa: wielki kemping w OW Relax i mniejsze pole przy wschodnim krańcu wioski
- Jezioro Lubie, leśne pole na północnym półwyspie
- Karwice, przy pałacu
- Lubiszewo, dwa: przy OW Lubie i Zatonie
- Rościn, za osadą na lewym brzegu
- Drawno, przy stanicy PTTK nad Jeziorem Adamowo
- DPN: Barnimie, Bogdanka, Sitnica, Pstrąg (6km od Sitnicy na prawym brzegu) i za elektrownią Kamienna; w innych miejscach na terenie parku biwakowanie jest niedozwolone
- Stare Osieczno, na lewym brzegu przed mostem

Czaplinek

Baza noclegowa jest rozbudowana, ale przeważają najczęściej poszukiwane przez kajakarzy tanie ośrodki nad jeziorem, w których można przenocować już za 18zł
- Elektor, Rynek 4, tel 94 375 50 86, reprezentacyjny hotel, pokoje z wygodami, restauracja, drink-bar, solarium, sauna
- Camping u Jacka, ul. Pięciu Pomostów 1a, 94 375 45 55, 22 łóżka w parterowym pawilonie i domkach kempingowych, pole namiotowe, bar i kawiarenka
- Stanica MOSW, Nadbrzeże Drawskie, tel. 94 375 55 76
- OW Drawutr, tel. 94 375 54 54
- OW Omega, tel. 94 375 56 59
- OW Kusy Dwór, tel. 94 375 56 91 (hotelowiec, domki, jadłodajnia, bar, jazda konna)
- Zodiak, tel. 94 375 52 39

Drawno

- Młodzieżowy Ośrodek Zdrowego Życia Zatonie, 3km na wschód od wioski, tel. 94 363 13 44, całoroczny, pokoje 2-.3- i 4-os. Z łazienkami, domki 5cio os., pole namiotowe  

Atrakcje na trasie:

- Drawski Park Krajobrazowy
- Drawieński Park Narodowy
- Puszcza Drawskavista2.gif
- rezerwaty "Drawski Matecznik", "Tragankowe Urwisko"
- elektrownia wodna Kamienna
- zaspół młyński z XIX w. (spichlerz, młyn, stare żarna) w Głęboczku
- ruiny zamku joanitów z ok. 1360 r. w Starym Drawsku
- ruiny zamku z XIII/XIV w. w Złocieńcu
- fragment murów zamku z XIV w. na Górze Zamkowej w Drawnie
- rokokowy pałac we wsi Drawsko
- zespół pałacowo - parkowy z XIX w. w Dalewie
- 8-hektarowy park obfitujący w okazy starych drzew w Suliszewiekanu-min.jpg
- neogotycki kościół w Rzepowie
- pozostałości Twierdzy Zakonnej nad jeziorem Krosino (obecnie niedostępny dla turystów wojskowy obiekt szkoleniowy)
- poligon wojskowy - całkowity zakaz wstępu - możliwy jednie po uzyskaniu pozwolenia tel.094/367 40 00

Możliwy transport kajaków przed odcinek poligonu - początek poligonu- droga Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski - znajduje się tu Bar oraz parking strzeżony (tu można zorganizować transport) - 200m poniżej 2 pola namiotowe "Kominek" i "Wiry"

 

Mapa szlaku - kliknij aby powiększyć

drawa_ogolna1.jpg

 

drawa1.png
drawa2.jpg
drawa3.png
 drawa4.jpg  drawa5.jpg  drawa6.jpg
 drawa7.jpg  drawa8.jpg  drawa10.jpg

Komentarze

Drawa2011.07.29
    pseudo:  Kasia
    mail: -
    treśćGoraco polecam splyw Drawa. Poczatek w
Drawnie, 15 minutek jeziorem Grazyna a potem kilka godzin w towarzystwie
przepieknego Parku Krajobrazowego (szczegoly dla tych, ktorym okolica
nieznana). Zdecydowanie odradzam trase osobom, ktore z kajakami nie mialy
wczesniej nic wspolnego. Mozna przezyc szok. Zwlaszcza gdy pogoda nie dopisze, za to dopisza dzikie tlumy amatorow wysokiego poziomu adrenaliny.
Do redakcji strony2009.08.02
    pseudo:  Tutejszy
    mail: piotr.tarnawski@interia.eu
    data spływu:  2.08.2009
    treśćByłem dziś na odcinku Drawno-Bogdanka, niezapomniane emocje:) Ale na waszej stronie pojawił się poważny błąd: Stargard a nie Starogard (Starogard leży w Pomorskiem), A Stargard leży w Zachodniopomorskiem, przy okazji to trzecie co do wielkości miasto w województwie i wielu spływowiczów jest też z tego miasta. Potraktujcie nasze miasto i nas bardziej poważniej.

Rezerwacje >>>

Szybka wstępna rezerwacja kajaków i kanu dzięki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ już teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 38 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 48 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł - 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAŁ ELBĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIAŚNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PILAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drwęca@kajaki.pl

---------------------

LITWA - litwa@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz też FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Jeśli szukasz spływu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMAŁE pojemniki na telefon, dokumenty, pieniądze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 zł

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | Kłonecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmińska - Wadąg | Dajna i Guber | Drwęca | Kośna | Krutynia | Łyna | Sapina (1/2 dni) | Wel | Węgorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Piława | Rurzyca
Pomorze: Łeba | Łupawa i Bukowina | Parsęta | Piaśnica | Radew | Radunia | Reda | Rega | Słupia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Hańcza | Rospuda
Żuławy Gdańskie: Kanał Elbląski | Liwa | Motława | Nogat | Szkarpawa | Święta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | Łokaja i Żejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | Święta (Sventoji) | Uła | Uła+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2021 © www.kajaki.pl