Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw rzekami Dajna i Guber

Sp?ywaj okolicami Mr?gowa!

Rzeka Dajna jest przystosowana do sp?ywów i oznakowana jako szlak kajakowy jedynie na odcinku z Piecek do ?wi?tej Lipki. Szlak ten ma d?ugo?? 36km i jest w miar? ?atwy do przep?yni?cia, dlatego serdecznie polecamy rodzinom z dzie?mi!

Bardziej do?wiadczeni kajakarze, lubi?cy stawia? sobie ambitne wyzwania mog? kontynuowa? sp?yw w dó? rzeki Dajna i dalej Gubrem a? do jego uj?cia do ?yny.

  Rzeki te na znacznej d?ugo?ci s? uregulowane i przecinaj? g?ównie tereny rolnicze. Nurt przewa?nie wolny, jedynie tu? za jazami do?? wartki.

  Dolny odcinek rzeki Dajna i Guber s? do?? trudne technicznie i mog? by? uci??liwe, dlatego nie bardzo nadaj? si? do sp?ywów rekreacyjnych. Nale?y by? bardzo ostro?nym, zw?aszcza w próbach pokonywania przeszkód. Najwi?kszym wyzwaniem jest pokonywanie licznych progów wodnych.

  W pocz?tkowym i ko?cowym odcinku szlaku rzeka jest interesuj?ca krajobrazowo, w wi?kszo?ci trasa prowadzi przez tereny rolnicze Niziny S?popolskiej. Szlak charakteryzuje si? przewa?nie niskim stanem wody

.
dajna.jpgPropozycje sp?ywu 1-2dniowego (Dajna):

1 dzie?: Piecki „Le?na PTTK” - Mr?gowo /13km

2 dzie?: Mr?gowo – ?wi?ta Lipka /21km

 

Mo?liwo?? przed?u?enia sp?ywu do 6 dni (Dajna – Guber):

3 dzie?: ?wi?ta Lipka – Biedaszki /17km/

4 dzie?: Biedaszki – Równina Dolna /19km

5 dzie?: Równina Dolna – Lwowiec /15km

6 dzie?: Lwowie – S?popol /20km

 

ZAPRASZAMY NA SP?YW!

 

 

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl