Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Kajaki na rzece Blizna

Szlak kr?t? puszcza?sk? i niezwykle dzik? rzek? Blizna, która wyp?ywa z jez. Blizno i uchodzi do doliny rzeki Rospudy. Ca?y szlak prowadzi przez Puszcz? Augustowsk? chronion? w ramach sieci Natura 2000. Na trasie wiele drewnianych k?adek, dwa malowniczo po?o?one jazy oraz odcinki puszcza?skie z p?yciznami i powalonymi drzewami. Z tym szlakiem wi??? si? losy wojenne miejscowej ludno?ci, co upami?tniaj? liczne krzy?e, obeliski i mogi?y rozsiane po puszcza?skich lasach.

Szlak mo?e by? kontynuowany rz. Rospud?, Kana?em Augustowskim i dalej rzekami: Nett?,  Biebrz?, Narwi? i Wis?? a? do Ba?tyku...

 

km
[w dó? rzeki]
 

km
[w gór? rzeki]
 

Opis 

0.00

29.00

Miejscowo?? Ateny nad jez. Blizno (pow. 2.40km2) - dogodne miejsce rozpocz?cia sp?ywu. Kierujemy si? na po?udnie, na przeciwleg?y brzeg.

2.00

27.00

Skr?caj?c w prawo p?yniemy wzd?u? brzegu i osi?gamy wyp?yw rzeki obok rybaczówki Upustek. P?yniemy szerok? zalesion? dolin?. Nurt leniwy.

3.00

26.00

Mijamy most na le?nej drodze Danowskie-Podnowinka. Rzeka wyp?yca si?. Pojawiaj? si? powalone drzewa w korycie i mielizny. P?yniemy w g?stym lesie.

10.00

19.00

Docieramy do mostka na drodze le?nej Danowskie-Nowinka przy Uroczysku "Powsta?ce". Na lewym brzegu na polanie obelisk upami?tniaj?cy bohaterów powstania styczniowego. W czasie powstania w 1863r. dzia?a?a tu ku?nia polowa wojsk powsta?czych Konstantego Ramotowskiego "Wawra".

12.00

17.00

Mijamy most w ci?gu drogi Przewi??-Nowinka. P?yniemy w?ród le?nych zagajników mijaj?c lokalne drewniane k?adki.

16.00

13.00

Docieramy do lokalnego mostku z jazem z regulacj? szandorow?. Na lewym brzegu le?niczówka. Dalej p?yniemy dolin? w?ród pól i ??k.

17.00

12.00

Pojawiaj? si? pierwsze gospodarstwa miejscowo?ci Str?kowizna. Przed nami wiele drewnianych k?adek.

18.00

11.00

Przep?ywamy pod mostem w ci?gu drogi Nowinka-Str?kowizna.

19.00

10.00

Mijamy ostatnie gospodarstwa i docieramy do mostu kolejowego linii Augustów-Suwa?ki ze stacj? kolejow? PKP Blizna.

25.00

4.00

Docieramy do kolejnego lokalnego mostku z jazem z regulacj? szandorow?. Na lewym brzegu, bod lasem gospodarstwa wsi Szczeberka.

26.00

3.00

Na prawym brzegu uj?cie strugi Szczeberka i most w m. Szczebra. Dalej rzeka rozszerza si?, nurt staje si? leniwy.

29.00

0.00

Osi?gamy uj?cie rz. Blizna do rz. Rospuda.

Opis: Anna Majewska

 

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl