Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny Biebrz?

 

Sp?yw Biebrz? b?dzie dla Pa?stwa doskona?? okazj? do aktywnego sp?dzania czasu w?ród dzikiej pbiebrza1.jpgrzyrody. Na takie wypady proponujemy tras?:
1 dzie?: Lipsk - Nowa Kamienna /16 km
2 dzie?: Nowa Kamienna - Sztabin /15 km
3 dzie?: Sztabin - D?bowo /19 km
4 dzie?: D?bowo - Goni?dz /26 km
Pami?tajmy, ?e biwakowanie na terenie Biebrza?skiego Parku Narodowego dozwolone jest tylko na oznakowanych polach namiotowych, obowi?zuj? równie? karty wst?pu do Parku!
Do Lipska dojedziemy autobusem PKS z D?browy Bia?ostockiej.

 

Na przep?yni?cie ca?ej Biebrzy od Lipska do Wizny potrzeba oko?o 8-9 dni. Na pewno b?dzie to niezapomniana przygoda dla ka?dego kajakarza. Przyk?adowa trasa, taka aby starczy?o nam si? na sp?yni?cie ca?ej rzeki:

1 dzie?: Lipsk - Kamienna Nowa /17 kmbiebrza2.jpg
2 dzie?: Kamienna Nowa - Sztabin /15,5 km
3 dzie?: Sztabin - D?bowo /17,6 km
4 dzie?: D?bowo - Dolistowo /10,4 km
5 dzie?: Dolistowo - Goni?dz /16 km
6 dzie?: Goni?dz - Osowiec /8 km
7 dzie?: Osowiec - Bia?y Gr?d /13 km
8 dzie?: Bia?y Gr?d - Brzostowo /24 km
9 dzie?: Brzostowo - Wizna /17,5 km 

UWAGA! W okresie od 1 stycznia do 23 czerwca na odcinku Osowiec-Brzostowo wymagane jest dodatkowo zezwolenie Dyrektora Parku, ze wzgl?du na ograniczenie sp?ywów z powodu sezonu l?gowego ptaków. W tym okresie zakazane jest biwakowanie na polu namiotowym Bia?y Gr?d.

 

biebrza3.jpgbiebrza4.jpg
 
Przydatne informacje:  

NOCLEGI:

Osoby, które z powodu komarów wola?yby unikn?? pobytu na polach namiotowych, mog? przenocowa? w kwaterach agroturystycznych, których pe?na lista zamieszczona jest na stronie internetowej Biebrza?skiego Parku Narodowego (WWW.biebrza.org.pl).

Informacji mo?na równie? zasi?gn?? w Urz?dzie Miasta w Lipsku (tel. 87 6422702, 87 6422705), w Urz?dzie Gminy w Sztabinie (tel. 87 6412041) lub Biebrza?sko-Narwia?skim Towarzystwie Agroturystycznym „?o?” (86 2196083). Taki nocleg kosztuje 20-35z? od osoby, w wi?kszo?ci kwater mo?na równie? z wyprzedzeniem zamówi? posi?ek.

POLA NAMIOTOWE

- Sidra, przy k?pielisku
- Lipsk, przy szosie od mostu do miasta, z wiat? do grillowania
- Most drogowo-kolejowy na trasie Bia?ystok-Suwa?ki, na lewym brzegu
- Sztabin, dwa, na lewym brzygu prywatne, przy k?pielisku BPN
- D?bowo, prywatne pole przy elektrowni na Kanale Augustowskim
- Dolistowo, przy k?pielisku na lewym brzegu
- Goni?dz, dwa, przy OW nad Biebrz? i na lewym brzegu przy mo?cie drogowym
- Osowiec Twierdza, za pierwszym mostem drogowym
- Bia?y Gr?d, w po?owie drogi mi?dzy Osowem a Brzostowem, czynne od 24 VI do 31 X, przed polem rzeka rozwidla si?, nale?y p?yn?? praw? odnog?
- Brzostowo, kilka prywatnych pól biwakowych u gospodarzy przy przystani na prawym brzegu
- Burzyn, dwa: jedno prywatne, drugie BNP

GONI?DZ

To jedyna miejscowo?? na szlaki, która mo?e si? poszczyci? bardziej zró?nicowan? baz? noclegow?
- Sezonowe Schronisko Szkolne, ul. Konstytucji 3 Maja 18, tel. 85 573 80004
- O?rodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ul. Nadbiebrza?ska 32, tel. 87 380 63032
- Zbyszko, ul. ?w. Rozali 13, tel. 85 7380322; pokoje 1,2,3, os z ?azienkami, TV, restauracja

SZTABIN

-Nad Biebrz?, ul. Polna 50, tel. 87 6412179; pensjonat z 24 miejscami noclegowymi, ?azienka na 2 pokoje, sto?ówka, sauna, k?pielisko 

 

 
biebrza_ogólna.jpg

 

Komentarze

MSC2008.07.01
    pseudo:  wiejas
    mail: wjassczuk@hotmail.com
    treśćprzydalyby sie mapki splywow.
pozdrawiam.wieslaw

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl