Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

?wi?ta

Rzeka ?wi?ta (d?ugo?? 54 km, zlewnia 274 km2) ma ?ród?a obok Lasu M?towskiego, po?o?onego w rozwidleniu Wis?y i Nogatu. P?ynie ?rodkiem ?u?aw Malborskich, mijaj?c Nowy Staw i Nowy Dwór Gda?ski. Uchodzi do Szkarpawy w pobli?u Tujska.
W górnym biegu podobna do w?skiego rowu, w pobli?u uj?cia rozwidla si? do kilkudziesi?ciu metrów szeroko?ci. Sp?yw kajakowy mo?na rozpocz?? ju? w okolicach Tralewa. Jednak w górnym i ?rodkowym biegu rzeka mo?e okaza? si? nieco uci??liwa dla sp?ywowiczów, poniewa? miejscami bywa g?sto zaro?ni?ta ?ozami. Do najpi?kniejszych odcinków zaliczamy szlak poni?ej Nowego Dworu. Poni?ej Nowego Stawu rzeka jest ?eglowna, wi?c mo?emy napotyka? wi?ksze jednostki. Na przebycie ca?ego szlaku wystarczy nam jeden dzie?.
?wi?ta w Tralewie p?ynie w otoczeniu pól i ??k osi?gaj?c szeroko?? ok. 5 m. Przed Nowym Stawem tworzy wyd?u?one rozlewisko, zaro?ni?te szuwarami. za Nowym Stawem ?wi?ta poszerza si? do oko?o 15 m., a brzegi g?sto porastaj? ?ozy. Za Nowym Dworem rozszerza si? do ju? nawet do 40 m., krajobraz staje si? bardziej malowniczy, na brzegach rosn? coraz bardziej g?sto drzewa, zwieszaj?c ga??zie nad wod?. i w takiej ju? formie ?wi?ta uchodzi do Szkarpawy.

Propozycja szlaku:

1 dzie?: Tralewo (1 km od przystanku PKP) - Tujsk /27 km
lub du?o krótszy odcinek:
1 dzie?: Nowy Dwór (0,5 km od PKP) - Tujsk /8 km

Dodatkowe atrakcje:

  • Nowy Staw - pseudobazylikowy gotyski ko?ció? z 1400r., ?u?awski dom podcieniowy przy ul. Gda?skiej, wozownie i spichlerz z XIX w., ?lady fos
  • wie? Marynowy -5 zabytkowych domów podcieniowych z XIX w., ko?ció? gotycki z XIV w.
  • Nowy Dwór - fragmenty piwnic dawnego zamku Wejherów

Komentarze

pytanie2010.05.07
    pseudo:  wiciu
    mail: witaliusz_L@wp.pl
    treśćgdzie si? ko?czy rz.?wi?ta a zaczyna rz.Tuga?

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl