Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny ?upaw?

Sp?ywy ?upaw? i Bukowin? polecamy tylko do?wiadczonym kajakarzom!

?upawa z Bukowin? zaliczane s? do najtrudniejszych szlaków kajakowych na Pomorzu. Szybki pr?d, kamienne bystrza oraz tarasuj?ce koryto stare buki sprawiaj?, ?e pokonanie tych szlaków wymaga obycia kajakowego. Sp?yw mo?na rozpocz?? nad Jeziorem Jasie? [sp?yw sam? ?upaw?] lub w Kamienicy Królewskiej [pocz?tek sp?ywu Bukowin?] Nale?y jednak pami?ta?, ?e nie ma mo?liwo?ci pokonania Jeziora Gardno, najdalej wi?c mo?na dop?yn?? do Gardny Wielkiej.  Szacunkowy czas lupawa.jpgpookonania szlaku to 5-6 dni.  

Sp?yw 1-2dniowy
Je?li dysponuj? Pa?stwo tylko kilkoma wolnymi dniami i szukaj? emocji
i niezapomnianych wra?e? proponujemy zmierzy? si? z ?upaw?.
Polecamy nast?puj?c? tras?:
1 dzie?: Kozin - ?upawa /18 km
2 dzie?: ?upawa - ?ebie? /14 km

Za Kozinem rozpoczyna si? malowniczy prze?om ?upawy. Liczne kamieniste bystrza wymagaj? ci?g?ej uwagi i bezb??dnego czytania wody, poniewa? nietrudno tutaj o wywrotk?. Do Kozina najlepiej dojecha? autobusem PKS z L?borka, S?upska lub Kartuz. Je?li podró?uj? Pa?stwo samochodem, s? tam dogodne miejsca do zaparkowania auta (np. przy pstr?garni).

Sp?yw 4-5 dniowylupawa4.jpg
Je?li mo?emy sobie pozwoli? na d?u?sze zmagania z rzek?.
Przyk?adowa trasa na 5 dni:
1 dzie?: Jasie? - Kozin /9 km
2 dzie?: Kozin - ?upawa /18 km
3 dzie?: ?upawa - ?ebie? /14 km
4 dzie?: ?ebie? - Drze?ewo /15 km
5 dzie?: Drze?ewo - ?elkowo /9km
Niektóre odcinki rzeki przed sp?yni?ciem wymagaj? wcze?niejszego rozpoznania z l?du, tak aby wybra? najbardziej dogodny sposób przeprawy.

 Mo?emy oczywi?cie wybra? inn? tras?, tak aby sp?yn?? tak?e Bukowin?.
1 dzie?: Bukowina - Kozin /17 km
2 dzie?: Kozin - ?upawa /18 km
3 dzie?: ?upawa - ?ebie? /14 km
4 dzie?: ?ebie? - Drze?ewo /15 km
5 dzie?: Drze?ewo - ?elkowo /9 km

Na Bukowinie trzeba b?dzie powalczy? ze zwa?kami, których jest tam bardzo du?o.

 

?upawa_ogólna.jpg

Przydatne punkty na szlaku ?upawy:

95km: OBROWO – pocz?tek sp?ywu
- Jezioro Obrowo Du?e
- Jezioro Jasie?
81km: KOZIN – przenoska; pole biwakowe
62km: ?UPAWA – przenoska; pole biwakowe
57km: POGANICE – elektrownia wodna; przenoska; pole biwakowe
40km: DAMNO
32km: DRZE?EWO – przenoska
- jaz – przenoska
- elektrownia wodna – przenoska
24,5km: ?ELKOWO – przenoska
13km: SMO?DZINO – przenoska; pole biwakowe
0km: GARDNA MA?A – pole biwakowe; S?owi?ski Park Narodowy


 

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl