Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Kontakty

 Wypo?yczalnie :

BRDA - brda@kajaki.pl   691 211 144

S?UPIA i ?UPAWA - slupia@kajaki.pl   510 808 333

  PARS?TA i REGA - rega@kajaki.pl 693 012 697

--------------------- 

 WIERZYCA - wierzyca@kajaki.pl  697 804  691

SZKARPAWA i TUGA - szkarpawa@kajaki.pl  605 206  835

PIA?NICA i REDA -  reda@kajaki.pl   500 230 296

--------------------- 

 DRAWA - drawa@kajaki.pl 606 254  936

PILAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl  790-220-914

  --------------------- 

HA?CZA i  ROSPUDA - hancza@kajaki.pl  509 320 229

SAPINA i W?GORAPA - sapina@kajaki.pl  601 945 219

BIEBRZA - biebrza@kajaki.pl   603 078 051

--------------------- 

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 502 534 565 

DRW?CA - drw?ca@kajaki.pl   692 253 220

?YNA i MARÓZKA - lyna@kajaki.pl 600 725 500

KANA? ELB?SKI - pochylnie@kajaki.pl  692 253 220

--------------------- 

LITWA - litwa@kajaki.pl  509 320 229

 

KONTAKT biuro :

info@kajaki.pl

 

 

mp.jpg  tp1.jpg


Tomasz  - sprz?t  - kajaki@kajaki.pl

Mariusz  - marketing i reklama - m.panek@kajaki.pl

 

mp2.jpgtp.jpg

 

kajaki_pl1.jpg
O nas

 Firma KAJAKI.PL powsta?o dzi?ki inicjatywie 2 osób: Mariusza Panka i Tomasza Plitnika.

Od ko?ca lat 80-tych organizujemy sp?ywy kajakowe - pocz?tkowo sobie i znajomym, pó?niej dla szerokiej rzeszy Klientów.

W tej chwili wspó?pracujemy z wieloma sprawdzonymi wypo?yczalniami kajakowymi w ca?ej Polsce.

 

Obs?ugujemy wszystkie rzeki w Polsce, od Mazur i Suwalszczyzny, przez Pomorze i Bory Tucholskie, do Pojezierza Drawskiego oraz rzeki Litwy.

 

Z naszych us?ug korzysta tak?e wiele firm, które uznaj? sp?yw kajakowy jako atrakcyjn? form? integracji. Naszymi dotychczasowymi klientami byli mi?dzy innymi : Wydawnictwo G+J, Portal Turystyczny http://www.wakacje.pl/, Bank BZ WBK, Rafineria Gda?ska.


Nagrody i wyró?nienia

DyplomDyplom Dyplom ref 1-min.jpg ref 2-min.jpg

  

   


Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Kajaki z gwarancj?!!!

Wynajmując u nas kajaki polietylenowe  BeKayaker - macie 100% gwarancji, ?e kajak nie ulegnie uszkodzeniu - nawet na wymagaj?cych rzekach.Zobacz nasz sprzęt >>>

Wypozyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBASKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SLUPIA i LUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARS?TA i REGA - rega@kajaki.pl

PILAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HA?CZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WEGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

LYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWECA - drweca@kajaki.pl

---------------------

LITWA - litwa@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

ATRAKCJE -  Swornegacie

1.mo?liwo?? p?ywania jachtem po jeziorze Karsi?skim (wynajem jachtów - o?rodek Psia góra) -wymagany patent

2.jazda quadami po specjalnym torze

3.mo?liwo?? licznych  wycieczek rowerowych + wynaj?cie rowerów

4.mo?liwo?? w?dkowania w jeziorze karsi?skim jak i na rzekach

5.Kaszubski Dom R?kodzie?a Ludowego w centrum Swornychgaci

6. Kr?gi kamienne w Odrach

 

Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2022 © www.kajaki.pl