Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Aktualno?ci

W pi?tek 1 kwietnia rozpoczn? si? Gda?skie Targi Turystyczne. W tym roku go?cie targów 

 

znajd? m.in. ciekawe oferty wyjazdowe do: Indonezji, Dominikany, Ajary, Meksyku, W?och, Sardynii, 

 

Korsyki, Chorwacji, Teneryfy, Czech, S?owacji, Rosji i Polski.

 

Tegorocznym wyró?nikiem GTT b?dzie co raz bardziej popularna na ?wiecie, propozycja form 

 

wypoczynku po??czonego ze zwiedzaniem i podró?owaniem luksusowymi ?rodkami lokomocji. 

 

Zaineresowanych takim rodzajem sp?dzania wakacji z pewno?ci? zainteresuje propozycja 

 

wycieczek kolejowych m.in.: z Moskwy przez Mongoli? do Pekinu czy z Turcji do Iranu. Natomiast 

 

na zwolenników wypoczynku na wodzie czeka szeroki wybór ofert rejsów morskich, rzecznych, 

 

ekspedycyjnych, butikowych, luksusowymi ?aglowcami oraz turystyki morskiej typu cruising.

 

Kontynuacje na Targach znalaz?y ciesz?ce si? w zesz?ym roku powodzeniem - STREFA KULTURY 

 

i GIE?DA AGROTURYSTYCZNA. W strefie prezentuj?cej potencja? kulturalny Pomorza w formie 

 

dzia?a? artystyczno-performerskich zaprezentuj? si? m.in. Narodowe Centrum Solidarno?ci, 

 

Hevelianum, Narodowe Muzeum Morskie w Gda?sku i Centrum Nauki Experyment z Gdyni. 

 

Natomiast na zaineresowanych pi?knem krajobrazu wiejskiego czeka? b?d? oferty gospodarstw 

 

agroturystycznych, a wraz nimi prezentacje potraw wielkanocnych oraz r?kodzie?a ludowego.

 

Mi?o?ników romantycznych podró?y, planuj?cych oryginalny ?lub lub zar?czyny zapraszamy 

 

do Salonu TRAVEL&LOVE, gdzie znajd? propozycj? organizacji tych niezapomnianych chwil 

 

m.in w niezwyk?ej scenerii sardy?skiego krajobrazu, na przepi?knych pla?ach Karaibów 

 

czy w romantycznych hotelach na Teneryfie. 

 

Po raz kolejny targom towarzyszy?y b?d? Salony Sportu i Rekreacji ACTIVITY EXPO Salon ?odzi 

 

Turystycznych i Rekreacyjnych KAJAK EXPO. Celem ACTIVITY EXPO jest promocja aktywnego 

 

wypoczynku i zdrowego stylu ?ycia, jak równie? promocja wydarze? sportowych organizowanych 

 

w Trójmie?cie - Mistrzostw ?wiata w Pi?ce Siatkowej M??czyzn 2014. W strefie activity na 

 

odwiedzaj?cych czeka? b?dzie wiele atrakcji m.in. aktywno?ci sportowe, gry i zabawy dla dzieci. 

 

KAJAK EXPO to wyj?tkowe wydarzenie, które stwarza mo?liwo?? dorocznego spotkania pasjonatów 

 

kajakarstwa, producentów, importerów i dystrybutorów sprz?tu oraz wypo?yczalni sprz?tu wodnego, 

 

a tak?e przedstawicieli organizacji zajmuj?cych si? upowszechnianiem kajakarstwa. W ramach 

 

projektu odbywaj? si? prezentacje sprz?tu, pokazy w basenie, prezentacje klubów kajakowych 

 

i szkolenia. 

 

Gda?skie Targi Turystyczne w tym roku przyst?pi?y do akcji „Weekend za pó? ceny. Rozsmakuj si? 

 

w metropolii”, zatem bilety na imprez? w dniu 12 i 13 kwietnia b?dzie mo?na nabywa? z 50% 

 

zni?k?. Tak?e w weekend, na targi b?dzie mo?na bezp?atnie dojecha? zabytkowym tramwajem typu 

 

N na trasie Gda?sk-AmberExpo.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 bc2013_kajaki_7.JPG  bc2013_kajaki_2.jpg  bc2013_kajaki_3.jpg
 BC1013.jpeg  BC2013.1.jpeg  BC2013.2.jpeg
 BC2013.4.jpeg  BC2013.5.jpeg  BC2013.6.jpeg
 BC2013.7.jpeg  BC2013.8.jpeg  BC2013.9.jpeg

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl